People

From IACL
Jump to: navigation, search

FACULTY


RESEARCH SCIENTIST AND POST DOCTORAL ASSOCIATES

 • Ahmed Alshareef Google Scholar for Ahmed Alshareef OrcID for Ahmed Alshareef
 • Aaron Carass Google Scholar for Aaron Carass OrcID for Aaron Carass SPIE profile for Aaron Carass STAFF

 • Laura Granite


GRADUATE STUDENTSUNDERGRADUATE STUDENTS

 • Chang YanAFFILIATED FACULTYALUMNI

 • Khaled Abd-Elmoniem
 • Harsh Agarwal
 • Pelin Aksit
 • Prasanna Anbazhagan
 • Stephanos Androutsellis-Theotokis
 • Bhavna Antony
 • Maria Ayad
 • Ying Bai
 • Sinan Batman
 • Mary "Molly" Beckman
 • Kirsten Behnke
 • Murat Bilgel
 • John Bogovic
 • Ulisses Braga-Neto
 • Min Chen
 • Wendy Chiu
 • John M. Clark
 • Wei Dai
 • Christos Davatzikos
 • Oindrila Dawn
 • Ehsan Dehghan
 • Thomas S. Denney
 • Chandraja Dharmana
 • Lotta M. Ellingsen
 • Ezgi Ergun
 • Ahmed Fahmy
 • Caleb Fan
 • Sachin Gangaputra
 • Jeff Glaister
 • Sandeep Gupta
 • Mike Guttman
 • Mark Hachey
 • Yuta Hiasa
 • Xiao Han
 • Yufan He Google Scholar for Y. He
 • David Hsu
 • Hao Huang
 • Bulat Ibragimov
 • Lynn Jin


 • Amod Jog
 • Serene Kamal
 • Bill Kerwin
 • Michael Ketcha
 • Bhaskar Kishore
 • Aswin Krishnamoorthy
 • Subramanian Krishnamurthy
 • Nathanael Kuo
 • Dhruv Lamba
 • Bennett Landman
 • Andrew Lang
 • Chun Pong Lau Google Scholar for Chun Pong Lau
 • Hao Li
 • Ke Li
 • Xiang "Lisa" Li
 • Jie Liang
 • Eugene Lin
 • Di Liu
 • Jiang Liu
 • Xiaofeng Liu
 • Yu-Sun Liu
 • Neil Lofgren
 • Michael Lopez
 • Blake Lucas
 • Takumi Matsuoka
 • Sandeep "Sandy" Mullur
 • Ramaswamy Murali
 • Sanjukta Nandi
 • Shanell Nero
 • Nael Osman
 • Li Pan
 • Vijay Parthasarathy
 • Dzung Pham
 • Gerasimos Potamianos
 • Krishnakumar Ramamurthi
 • Maryam E. Rettmann
 • Syed R. Reza
 • Jorge Rivera Jr.


 • Snehashis Roy
 • Shen "Sherry" Rui
 • Sahar Soleimanifard
 • Smita Sampath
 • Sandy Shi
 • Navid Shiee
 • Gunnar A. Sigurdsson
 • Mallika Singh
 • Avigyan Sinha
 • Tony Stratakos
 • Madhavi Subbarao
 • Qing Tan
 • Hai Tang
 • Xiaodong Tao
 • Yizuo Tian
 • Duygu Tosun
 • Chengjie Tu
 • Edo Waks
 • Jing Wan
 • Judy Wang
 • Shangxian Wang
 • Xiaokai Wang
 • Dilip Warrier
 • M. Bryan Wheeler
 • Jonghye Woo
 • Fangxu Xing
 • Zhongyan Xiong
 • Chenyang Xu
 • Heran Yang
 • Xinbo Yang
 • Zhen Yang
 • Chuyang Ye
 • Daphne Yu
 • Yeyi Yun
 • Miaoqi Zhang
 • Can Zhao
 • Rebecca Zhou